Nasze leki w fazie opracowywania

Inwestujemy w doskonałość naukową i techniczną, aby rozwijać i opracowywać nowe produkty, spełniające potrzeby pacjentów i płatników.

Badania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności naszych leków dostarczają danych do wykorzystania we wnioskach o zatwierdzenie nowych preparatów przez organy regulacyjne.

Projekty, nad którymi pracujemy, zmieniają się okresowo – nowe substancje przechodzą kolejne etapy prac, od badań do rozwoju i od rozwoju do wprowadzenia na rynek.

Zobacz pełną listę projektów w fazie opracowywania oraz obszary, na których się koncentrujemy*.

* Informacje dostępne na stronie gsk.com w języku angielskim.