Odpowiedzialne badania

Naszym stałym priorytetem jest bezpieczeństwo pacjentów. W ramach procesu badań i rozwoju dokonujemy oceny korzyści i ryzyka potencjalnych nowych leków i prowadzimy nadzór nad lekami jeszcze przez długi czas po ich zatwierdzeniu do stosowania.

Jesteśmy świadomi faktu, że badania biomedyczne mogą wzbudzać wątpliwości natury etycznej. Chcemy stawić im czoła poprzez:

  • przyjęcie otwartej postawy i uczestniczenie w debatach na temat praktyk badawczych
  • prowadzenie stałego dialogu z naukowcami wywodzącymi się ze środowisk akademickich, przedstawicielami władz rejestracyjnych, politykami i innymi partnerami

Przejrzystość

Zobowiązujemy się do zapewnienia przejrzystości naszych działań. Oznacza to, że ujawniamy wyniki badań klinicznych, niezależnie od tego, czy są one korzystne czy niekorzystne w kontekście naszych leków. Zobowiązaliśmy się, że nigdy nie wykorzystamy publikacji naukowej do promowania naszych produktów – publikujemy wyłącznie prace naukowe mające określone znaczenie dla medycyny lub nauki.

System nadzoru medycznego

Nasz system nadzoru medycznego służy zapewnieniu, że w procesie odkrywania, opracowywania i wprowadzania do obrotu produktów GSK, zawsze stosujemy zasady, którymi są:

  • rzetelna wiedza medyczna
  • uczciwość
  • poszanowanie kwestii etycznych i standardów

Rejestr Badań Klinicznych

Nasz Rejestr Badań Klinicznych jest zasobem przeznaczonym dla badaczy, przedstawicieli zawodów medycznych i opinii publicznej. Umożliwia on dostęp do danych pochodzących z badań klinicznych sponsorowanych przez GSK. Podjęliśmy zobowiązanie do prezentowania wyników badań klinicznych, w których oceniano nasze leki lub szczepionki, niezależnie od tego, czy ich wyniki są korzystne czy niekorzystne dla naszych produktów.

Rejestr zawiera następujące informacje:

  • streszczenia protokołów z bieżących badań (krótki opis przedmiotu badania i oczekiwanych wyników)
  • wyniki zakończonych badań klinicznych dotyczących związków chemicznych będących lekami eksperymentalnymi i zatwierdzonymi do stosowania w tym również szczepionki
  • podsumowanie wyników zakończonych badań klinicznych
  • plany analizy statystycznej
  • przegląd dokumentów rejestracyjnych