Jak prowadzimy badania kliniczne i przedkliniczne

Nasza działalność badawcza w całości opiera się na osiągnięciach naukowych w zakresie immunologii i genetyki człowieka oraz na wykorzystaniu zaawansowanych technologii, takich jak genomika funkcjonalna, sztuczna inteligencja i uczenie się maszyn – wszystko to możliwe jest dzięki połączeniu nauki, technologii i kultury.

Nasze badania na wczesnym etapie nie są przyporządkowywane do konkretnych obszarów terapeutycznych, a zespoły badawcze zachęca się do tego, by w swoich poszukiwaniach kierowały się wynikami badań naukowych. W miarę postępu prac, potencjalne nowe leki przypisane zostają do konkretnych obszarów terapeutycznych, w których mają największy potencjał korzystnie wpłynąć na zdrowie pacjentów.

Obecnie koncentrujemy na chorobach onkologicznych, układu oddechowego i zakaźnych w tym na leczeniu chorych zakażonych wirusem HIV, a także na schorzeniach o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym oraz na wynajdowaniu nowych szczepionek.

Procesy badawcze dotyczące leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia mogą być bardzo różne. W tej części dowiesz się, jak odkrywamy i opracowujemy nowe produkty z wyżej wymienionych obszarów naszej działalności, jak zawsze priorytetowo traktując bezpieczeństwo pacjentów i konsumentów.

Koncentracja na potrzebach pacjenta

Jedną z naszych podstawowych wartości jest koncentracja na potrzebach pacjenta. Współpracujemy z zespołem Programu Partnerstwa z Pacjentami, dzięki któremu głos pacjentów jest dla nas zawsze dobrze słyszalny. Naszą wizją jest kształtowanie spółki, w której pacjenci angażowani są systematycznie i stale przez cały cykl życia danego produktu. Chcemy, by spostrzeżenia pacjentów były uwzględniane we wszystkich najważniejszych planach i działaniach, a umiejętność angażowania pacjentów stała się naszą drugą naturą, dzięki swojej powszechności i ugruntowaniu w kulturze organizacyjnej.

Jeżeli będziemy zwracać się do pacjentów z prośbą o wkład i wykorzystywać ich spostrzeżenia, będziemy tworzyć leki, które będą miały dla nich największą wartość

Andrew Benzie, szef Programu Partnerstwa z Pacjentami