Współpraca przy prowadzeniu badań

Firma GSK Commercial Sp. z o.o. prowadzi badania kliniczne w różnych obszarach terapeutycznych, współpracując z ośrodkami i badaczami na terenie całego kraju.

Badania kliniczne przeprowadzane są z zachowaniem najwyższych standardów, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz wewnętrznymi regulacjami. Główne obszary zainteresowania GSK to onkologia, pulmonologia, neurologia, reumatologia, choroby metaboliczne, szczepionki i choroby sercowo-naczyniowe