Prowadzenie badań klinicznych

Współpraca GSK ze środowiskiem naukowym i badaczami jest kluczowa dla prowadzenia badań klinicznych nad nowymi lekami.

To lekarze dokonują identyfikacji potencjalnych uczestników badań, decydują o podaniu potencjalnego leku lub szczepionki pacjentom i monitorują przebieg badania. To dlatego ich unikalna wiedza medyczna i doświadczenie kliniczne są niezbędne do opracowywania nowych metod leczenia.

Badacze, którzy angażują się w nasze badania kliniczne, za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie ze strony GSK. Obejmuje ono płatność za czas jaki przeznaczają na prowadzenie projektu badawczego, jak również rekompensatę kosztów dodatkowych badań koniecznych do kwalifikacji pacjenta oraz zapewnienia skuteczności leczenia.

Naszą współpracę regulują następujące zasady:

  • Podejmujemy współpracę z badaczami wyłącznie na podstawie ich kwalifikacji do prowadzenia wysokiej jakości badań klinicznych;
  • fakt, że stosują lub nie stosują produktów GSK, nie jest brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o podjęciu współpracy;
  • nie oferujemy ani nie przekazujemy płatności, które mogą mieć wpływ na decyzję lekarzy odnośnie rekrutacji lub utrzymania pacjenta w badaniu klinicznym;
  • wszystkie transfery świadczeń są regulowane odpowiednimi umowami;
  • każda płatność musi odzwierciedlać wartość rynkową dla wykonywanej pracy.

Zobowiązaliśmy się do upubliczniania transferu świadczeń dokonywanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia.

Lekarze mogą zgłosić chęć uczestnictwa – jako badacze – w badaniach klinicznych prowadzonych przez GSK poprzez wypełnienie poniższego formularza