Partnerstwo w opiece nad pacjentem

Jesteśmy globalną, innowacyjną firmą z obszaru ochrony zdrowia o brytyjskich korzeniach, która prowadzi badania nad innowacyjnymi lekami, szczepionkami i produktami konsumenckimi.

Nasze produkty są stosowane przez miliony ludzi na całym świecie.

Misją GSK jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej Również ważne jest dla nas to w jaki sposób realizujemy ten cel. 

Dla każdego pracownika GSK podstawą jest przestrzeganie najwyższych standardów etycznych w naszej codziennej pracy oraz działanie zgodnie z  naszymi wartościami: uczciwością, transparentnością, szacunkiem do innych, koncentracją na potrzebach pacjentów. 

Lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia są dla GSK ważnymi partnerami. Dzięki współpracy z nimi możemy wymieniać wiedzę medyczną, naukową i związaną z opieką nad pacjentem. Wierzymy, że ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla postępu nauk medycznych, ale również dla zaspokajania potrzeb pacjentów i zdrowia publicznego.