Darowizny

GSK działając zgodnie ze swoją misją – jesteśmy po to, żebyś osiągał więcej, czuł się lepiej i żył dłużej – nie tylko produkuje i sprzedaje leki, ale także angażuje się w działalność charytatywną.

Aktualna strategia udzielania darowizn przez GSK w Polsce pozostaje zgodna z misją GSK i sprowadza się do następujących działań:

GSK nie przyznaje darowizn osobom prywatnym.

Dokumentem niezbędnym do udzielenia darowizny przez Komitet ds. Darowizn jest pisemna prośba o przyznanie darowizny na przeznaczonym do tego wniosku załączonym poniżej.

Wniosek o przyznanie darowizny (plik DOC)

Wniosek powinien:

  • zawierać cel i uzasadnienie,
  • zawierać nazwę i adres jednostki wnioskującej
  • być podpisany przez osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentacji jednostki wnioskującej
  • być kierowany bezpośrednio do przewodniczącego Komitetu ds. Darowizn na adres
    ul. Rzymowskiego 53, 02-697 w Warszawie (oryginał) oraz równolegle drogą elektroniczną (skan) na adres pl.darowizny@gsk.com

Zasady dotyczące wnioskowania i przekazywania darowizn przez GSK

GlaxoSmithKline działając zgodnie ze swoim przesłaniem, stawia sobie za cel, aby wszystkie udzielane darowizny spełniały wymogi polskiego prawa, były zgodne z globalnymi procedurami GSK, jak i też wytycznymi WHO. W tym celu powołano do życia dwa niezależne ciała doradcze – Komitet ds. Darowizn, który zajmuje się przyznawaniem darowizn oraz Radę ds. współpracy z organizacjami pacjentów, która zajmuje się wsparciem finansowym wyłącznie organizacji pacjentów.