Skip to Content Skip to Search

Wiążące reguły korporacyjne

Skrócony opis Wiążących Reguł Korporacyjnych obowiązujących w GSK

Główne zagadnienie

Przetwarzanie Danych Osobowych (Danych) oraz Wrażliwych Danych Osobowych (Wrażliwych Danych) ma zasadnicze znaczenie dla funkcji GSK Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR) oraz Badań i Rozwoju (R&D). W ramach przetwarzania Danych Osobowych pomiędzy spółkami GSK oraz pomiędzy GSK a innymi spółkami są stale przekazywane dane osobowe.

GSK przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania wysokich standardów etycznych w związku z przetwarzaniem Danych3, oraz podejmuje wiele działań w celu ochrony Danych należących do pracowników, badaczy oraz uczestników badań klinicznych. Od wielu lat GSK wymaga przestrzegania ustanowionej przez siebie Globalnej Polityki Prywatności (Global Privacy Policy) od wszystkich spółek należących do grupy GSK, swoich pracowników oraz dostawców. Wyżej wspomniane wymaganie odzwierciedla zaangażowanie GSK w ochronę prywatności oraz ma na celu zapewnienie przyjęcia przez GSK dobrych praktyk w zakresie ochrony prywatności podczas prowadzenia swojej działalności. Wsparcie dla Globalnej Polityki Prywatności zapewniają bardziej szczegółowo opracowane Standardy Zarządzania Informacjami (Information Governance Standards) (dalej określane jako Standardy) dotyczące przetwarzania Danych dla celów działań związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi oraz Badaniami i Rozwojem.

GSK przyjęła obecnie Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR) (Binding Corporate Rules - BCR), aby zapewnić jeszcze większą ochronę Danych przetwarzanych przez nas dla celów działań związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi oraz Badaniami i Rozwojem. BCR zasadniczo stanowią wiążący prawnie obowiązujący we wszystkich spółkach GSK na świecie pakiet polityk i zasad oparty na obowiązujących w Europie przepisach dotyczących ochrony danych, jakich wszystkie spółki GSK oraz ich pracownicy muszą przestrzegać, a osoby fizyczne mają prawo egzekwować. W celu przyjęcia BCR dokonaliśmy aktualizacji naszej Globalnej Polityki Prywatności, Standardów oraz innych kluczowych dokumentów i procedur; opracowaliśmy niniejszy Skrócony Opis BCR oraz wdrożyliśmy Umowę Wewnątrzgrupową (Umowa BCR) (Intragroup Agreement - IGA); na podstawie powyższych dokumentów, zasady w nich zawarte są wiążące prawnie wobec wszystkich spółek GSK.

Niniejszy Skrócony Opis BCR ma na celu wyjaśnienie zasad oraz zapewnienie, aby osoby fizyczne, które udostępniają GSK swoje Dane były świadome zarówno praw przysługujących im na podstawie BCR, jak i tego w jaki sposób mogą wykonywać swoje prawa. GSK umieści niniejszy Skrócony Opis BCR na swojej wewnętrznej stronie oraz na publicznej stronie internetowej, zaś egzemplarz wydruku będzie można uzyskać na żądanie w naszym Globalnym Dziale ds. Prywatności.

Ludzkimi (HR) oraz Badań i Rozwoju (R&D). W ramach przetwarzania Danych Osobowych pomiędzy spółkami GSK oraz pomiędzy GSK a innymi spółkami są stale przekazywane dane osobowe.

GSK przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania wysokich standardów etycznych w związku z przetwarzaniem Danych3, oraz podejmuje wiele działań w celu ochrony Danych należących do pracowników, badaczy oraz uczestników badań klinicznych. Od wielu lat GSK wymaga przestrzegania ustanowionej przez siebie Globalnej Polityki Prywatności (Global Privacy Policy) od wszystkich spółek należących do grupy GSK, swoich pracowników oraz dostawców. Wyżej wspomniane wymaganie odzwierciedla zaangażowanie GSK w ochronę prywatności oraz ma na celu zapewnienie przyjęcia przez GSK dobrych praktyk w zakresie ochrony prywatności podczas prowadzenia swojej działalności. Wsparcie dla Globalnej Polityki Prywatności zapewniają bardziej szczegółowo opracowane Standardy Zarządzania Informacjami (Information Governance Standards) (dalej określane jako Standardy) dotyczące przetwarzania Danych dla celów działań związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi oraz Badaniami i Rozwojem.

GSK przyjęła obecnie Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR) (Binding Corporate Rules - BCR), aby zapewnić jeszcze większą ochronę Danych przetwarzanych przez nas dla celów działań związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi oraz Badaniami i Rozwojem. BCR zasadniczo stanowią wiążący prawnie obowiązujący we wszystkich spółkach GSK na świecie pakiet polityk i zasad oparty na obowiązujących w Europie przepisach dotyczących ochrony danych, jakich wszystkie spółki GSK oraz ich pracownicy muszą przestrzegać, a osoby fizyczne mają prawo egzekwować. W celu przyjęcia BCR dokonaliśmy aktualizacji naszej Globalnej Polityki Prywatności, Standardów oraz innych kluczowych dokumentów i procedur; opracowaliśmy niniejszy Skrócony Opis BCR oraz wdrożyliśmy Umowę Wewnątrzgrupową (Umowa BCR) (Intragroup Agreement - IGA); na podstawie powyższych dokumentów, zasady w nich zawarte są wiążące prawnie wobec wszystkich spółek GSK.

Niniejszy Skrócony Opis BCR ma na celu wyjaśnienie zasad oraz zapewnienie, aby osoby fizyczne, które udostępniają GSK swoje Dane były świadome zarówno praw przysługujących im na podstawie BCR, jak i tego w jaki sposób mogą wykonywać swoje prawa. GSK umieści niniejszy Skrócony Opis BCR na swojej wewnętrznej stronie oraz na publicznej stronie internetowej, zaś egzemplarz wydruku będzie można uzyskać na żądanie w naszym Globalnym Dziale ds. Prywatności.

Dowiedz się więcej na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych GSK