Skip to Content Skip to Search

Rejestr danych osobowych

Spółki GSK w Polsce powołały administratora bezpieczeństwa informacji i prowadzą jawny rejestr zbiorów danych osobowych zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzyskanie wiedzy nt. treści rejestru możliwe jest po zgłoszeniu uprzedniego pisemnego zapotrzebowania ze wskazaniem spółki lub spółek GSK Polska, których rejestr jest przedmiotem Państwa zainteresowania oraz z podaniem Państwa danych kontaktowych na adres: GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa z dopiskiem „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” lub mailem na adres: abi@audytel.pl. Państwa dane kontaktowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przez GSK obowiązku zapewnienia wobec Państwa jawności rejestru, w tym udokumentowania wykonania ww. obowiązku.