Varilrix - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań