Encepur Adults - zawiesina do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

02.06.2021 nastąpiła zmiana podmiotu odpowiedzialnego dla produktu Encepur Adults z GSK na Bavarian Nordic A/S. 

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-06-17