Bexsero - zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce