Skip to Content Skip to Search

Infanrix hexa

Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana)

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

data ostatniej modyfikacji : 2022-05-05

PL/PR/0048/16b