Zinnat - 125 mg/ 250 mg/ 500 mg, 250 mg/5 ml / 125 mg/ 5 ml

Zinnat - 125 mg/ 250 mg/ 500 mg tabletki powlekane

Zinnat - 125 mg/ 5 ml - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Zinnat - 250 mg/ 5 ml - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 01 - Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego

15.05.2023 nastąpiła zmiana podmiotu odpowiedzialnego dla produktów Zinnat z GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Irlandia na Sandoz GmbH, Austria.

data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25