Zinacef - 1500 mg / 750 mg

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 01 - Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie 

15.05.2023 nastąpiła zmiana podmiotu odpowiedzialnego dla produktów Zinacef z GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Irlandia na Sandoz GmbH, Austria.

data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25