Zentel - 400 mg, 400 mg/20 ml, tabletki do rozgryzania i żucia/ zawiesina doustna

Zentel - 400 mg - tabletki do rozgryzania i żucia

Lek należy do klasyfikacji ATC:

P 02 – Leki przeciwrobacze

Transparent Image

Charakterystyka produktu leczniczego

Zentel Tab 400 Mg Chpl 02 11 2021 (PDF, 165,9KB)

data ostatniej modyfikacji : 2021-11-12

 

Zentel - 400 mg/20 ml - zawiesina doustna

Lek należy do klasyfikacji ATC:

P 02 – Leki przeciwrobacze

data ostatniej modyfikacji : 2024-03-28