Triumeq - 50 mg + 600 mg + 300 mg, tabletki powlekane, Triumeq - 5 mg + 60 mg + 30 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej