Tivicay, 10 mg, 25 mg, 50 mg, tabletki powlekane, Tivicay, 5 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej