Serevent - 25 mcg/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina