Nucala

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 03 - Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

Transparent Image

100 mg - roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, Nucala - 100 mg - roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, Nucala - 100 mg - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Nucala Druki PL H 3860 X 042 29 04 2022 (PDF, 2,3MB)

data ostatniej modyfikacji : 2022-05-06