Incruse Ellipta, 55 mikrogramów, proszek do inhalacji, podzielony