Flixotide - 125 mcg, 50 mcg, 250 mcg/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina

Flixotide - 125 mcg/50 mcg dawkę inhalacyjną - aerozol inhalacyjny, zawiesina

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 03 - Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

data ostatniej modyfikacji : 2022-07-15

 

Flixotide - 250 mcg/ dawkę inhalacyjną - aerozol inhalacyjny, zawiesina

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 03 - Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

data ostatniej modyfikacji : 2022-07-15