Blenrep - 100 mg - proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Lek należy do klasyfikacji ATC:

L01 - Inne środki przeciwnowotworowe

Transparent Image

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

Blenrep Druki PL H 4935 PSUSA 26 05 2023 (PDF, 555,5KB)

data ostatniej modyfikacji : 2023-06-02