Benlysta 120 mg oraz Benlysta 400 mg – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, Benlysta 200 mg – roztwór do wstrzykiwań