Benlysta 120 mg oraz Benlysta 400 mg – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; Benlysta 200 mg – roztwór do wstrzykiwań