Avamys - 27,5 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina