Augmentin MFF - (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej