Augmentin ES - (600 mg + 42,9 mg)/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej