Apretude 600 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu; Apretude 30 mg, tabletki powlekane