Anoro Ellipta - 55 mikrogramów + 22 mikrogramy, proszek do inhalacji, podzielony