Skip to Content Skip to Search

Relvar Ellipta, proszek do inhalacji, podzielony, 92 mikrogramy + 22 mikrogramy Relvar Ellipta, proszek do inhalacji, podzielony 184 mikrogramy + 22 mikrogramy

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 03 - Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

Więcej informacji o produkcie Relvar znajduje się na stronie przeznaczonej dla lekarzy: https://www.relvar.com.pl

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-11-09