Skip to Content Skip to Search

Nucala

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 03 - Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

100 mg - roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, Nucala - 100 mg - roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, Nucala - 40 mg - roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, Nucala - 100 mg - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

data ostatniej modyfikacji : 2022-10-20