Skip to Content Skip to Search

Współpraca ze środowiskiem medycznym

Współpracujemy z przedstawicielami zawodów medycznych na każdym etapie organizacji badań klinicznych mających na celu dostarczenie rzetelnych, obiektywnych informacji na temat naszych leków i szczepionek. W ramach wszystkich interakcji pragniemy zachować przejrzystość pracy, działać uczciwie i zawsze na pierwszym miejscu stawiać dobro pacjentów.

Współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych

Od wielu lat dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować i udowodnić, że podczas każdego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką czy inną osobą uprawnioną do przepisywania leków mamy na względzie przede wszystkim dobro pacjentów.

Rozumiemy, że udostępnianie najnowszych danych klinicznych i informacji na temat naszych leków pracownikom służby zdrowia musi być przeprowadzone w sposób transparentny z wyłączeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów. Uważamy, że transparentny dialog naukowy i angażowanie ekspertów jest w obszarze zainteresowania wszystkich osób zaangażowanych w opracowywanie nowych leków, udoskonalanie praktyki klinicznej i podnoszenie jakości w opiece i nad pacjentami. Niniejsze zasady, leżą u podstaw naszej polityki angażowania HCP i w dalszym ciągu w pełni się do nich zobowiązujemy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym kodeksem dot. współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych.

Prowadzenie badań klinicznych

Współpraca GSK ze środowiskiem naukowym i badaczami jest kluczowa dla prowadzenia badań klinicznych nad nowymi lekami.

To lekarze dokonują identyfikacji potencjalnych uczestników badań, decydują o podaniu potencjalnego leku lub szczepionki pacjentom i monitorują przebieg badania. Ich unikalna wiedza medyczna i doświadczenie kliniczne są niezbędne do opracowywania nowych metod leczenia.

Naszą współpracę regulują następujące zasady:

  • Podejmujemy współpracę z badaczami wyłącznie na podstawie ich kwalifikacji do prowadzenia wysokiej jakości badań klinicznych;
  • fakt, że stosują lub nie stosują produktów GSK, nie jest brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o podjęciu współpracy;
  • nie oferujemy ani nie przekazujemy płatności, które mogą mieć wpływ na decyzję lekarzy odnośnie rekrutacji lub utrzymania pacjenta w badaniu klinicznym;
  • przedstawicielom zawodów medycznych zaangażowanym w projekty badawcze na rzecz GSK nie wolno wręczać żadnych upominków;
  • wszystkie transfery świadczeń są regulowane odpowiednimi umowami;
  • każda płatność musi odzwierciedlać wartość rynkową dla wykonywanej pracy.

Zobowiązaliśmy się do upubliczniania transferu świadczeń dokonywanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia.

Ujawnianie świadczeń na rzecz środowiska medycznego

Rozumiemy znaczenie działań na rzecz większej przejrzystości i konieczność stawiania pacjenta w centrum każdej podejmowanej przez nas decyzji.

Zobowiązaliśmy się upubliczniać świadczenia przekazywane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i zamierzamy poszerzyć zakres raportowanych świadczenia poprzez imienne wskazanie poszczególnych odbiorców.

Począwszy do 2019 r., tam, gdzie pozwalają na to przepisy prawa, ujawniamy świadczenia wskazując imiennie poszczególnych odbiorców, dokonywane w każdym kolejnym roku z tytułu uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych lub świadczenia usług, takich jak prelekcje podczas wydarzeń lub udział w komitetach doradczych. W przypadkach, gdy ujawnianie danych imiennych nie jest dozwolone prawem, będziemy nadal publikować raporty zawierające zbiorcze zestawienia płatności.

Dowiedz się więcej - Ujawnianie świadczeń na rzecz środowiska medycznego-Kodeks Przejrzystości

Niezależna Edukacja Medyczna

W ramach tej misji wdrożyliśmy inicjatywę polegającą na wsparciu niezależnej edukacji medycznej prowadzonej przez podmioty zewnętrzne.

W ramach tej misji wdrożyliśmy inicjatywę polegającą na wsparciu niezależnej edukacji medycznej prowadzonej przez podmioty zewnętrzne.

Naszym celem jest wspieranie inicjatyw, które będą przyczyniać się do poprawiania stanu wiedzy przedstawicieli zawodów medycznych, a co za tym idzie lepszej opieki nad pacjentami.

Zamierzamy w ramach tego programu finansować inicjatywy edukacyjne przynoszące konkretne rezultaty w zakresie obszarów terapeutycznych, w których istnieją niezaspokojone potrzeby pacjentów.

Dowiedz się więcej