Skip to Content Skip to Search
About us new hero

O nas

Jesteśmy globalną, innowacyjną firmą z obszaru ochrony zdrowia działającą w oparciu o badania naukowe, której misją jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

GSK employee in lab
Arthur, naukowiec - onkolog, USA

Realizujemy to zadanie dzięki badaniom naukowym, opracowywaniu oraz wytwarzaniu produktów w trzech globalnych obszarach biznesowych: innowacyjnych leków i szczepionek. Każdego dnia pomagamy polepszać stan zdrowia milionów ludzi na całym świecie.

Chcemy być jedną z najbardziej innowacyjnych, osiągających najlepsze wyniki i cieszących się największym zaufaniem firm farmaceutycznych na świecie.

Nasze wartości i oczekiwania leżą u podstaw wszystkiego, co robimy – tak, abyśmy mogli wspólnie dostarczać naszym pacjentom i konsumentom wyjątkowe rezultaty oraz sprawiać, by firma GSK była doskonałym miejscem pracy.

Nasze wartości to Koncentracja na potrzebach pacjenta, Transparentność, Szacunek dla innych, Uczciwość. Nasze oczekiwania to Odwaga, Odpowiedzialność, Rozwój, Praca zespołowa.

Czym się zajmujemy

Naszym celem jest zapewnianie zróżnicowanych, niezbędnych produktów leczniczych o wysokiej jakości dla jak największej liczby osób, dzięki naszym trzem globalnym jednostkom biznesowym, naszej wiedzy naukowej i technicznej oraz utalentowanym pracownikom.

Produkty farmaceutyczne

Pharma
Limfocyty T systemu odpornościowego atakują komórkę nowotworową

Szczepionki

Wirus półpaśca

Jak prowadzimy naszą działalność

Wszyscy w GSK skupiamy się na trzech długofalowych priorytetach – innowacyjności, osiągnięciach i zaufaniu, których motorem napędowym jest nasza kultura skoncentrowana na wynikach.

Innowacyjność

Innowacyjność stanowi podstawę realizacji misji GSK poprzez wykorzystanie naszej nauki do opracowywania lepszych produktów farmaceutycznych i szczepionek. Inwestujemy w doskonałość naukową
i techniczną, aby rozwijać i opracowywać nowe produkty, które spełnią potrzeby naszych pacjentów, konsumentów oraz płatnika.

 • 4,3 mld £

  inwestycje w prace badawczo-rozwojowe w 2019 r.

 • 40

  nowe leki w trakcie opracowywania w III kwartale 2020 r.

 • 18

  nowe szczepionki w przygotowaniu w III kwartale 2020 r.

Osiągnięcia

Dążymy do osiągnięcia wiodącego w branży wzrostu poprzez skuteczne inwestowanie w naszą działalność, rozwijanie kadr i bezbłędną realizację naszych celów.

 • 33,8 mld £

  całkowite obroty w 2019 r.

 • 9 mld £

  skorygowany zysk z działalności w 2019 r.

 • 5,1 mld £

  wolne przepływy gotówkowe w 2019 r.

 • 4 mld £

  dywidendy wypłacone w 2019 r.

Zaufanie

Jesteśmy firmą odpowiedzialną, która zobowiązuje się do wykorzystywania swoich osiągnięć naukowych
i technologicznych, by zaspokajać potrzeby zdrowotne pacjentów, angażuje się w zwiększanie dostępu do efektywnych terapii i tworzy nowoczesne miejsce pracy.

 

 • 78%

  poziom zaangażowania pracowników według naszej ostatniej ankiety

 • 263 mln £

  kwota przekazana w 2019 r. na społeczne programy prozdrowotne

 • Nr 1

  w rankingu Access to Medicines Index od jego pierwszej edycji w 2008 r.

Polityki, Kodeksy i Standardy

Posiadamy solidne polityki, kodeksy i standardy regulujące wszystkie obszary naszej działalności, w tym

Standardy, jakich oczekujemy od naszych dostawców, zostały określone w formie zasad w naszej Polityce współpracy ze stronami trzecimi (2,24MB - pobierz PDF).

Pełna lista naszych globalnych polityk znajduje się tutaj

Członkostwo w organizacjach branżowych

INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych

INFARMA reprezentuje ponad 30 działających w Polsce firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. Celem INFARMA jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia. Rozwiązania takie powinny pozwalać pacjentom na korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii tak, by polskie standardy leczenia odpowiadały światowym.

infarma.pl

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa

Od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej. Firmy zrzeszone w BPCC reprezentują ok. 25% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Izba zajmuje się promocją najlepszych praktyk w polskiej i brytyjskiej gospodarce oraz kulturze. Jej misją i głównym celem jest kojarzenie partnerów biznesowych poprzez działania promocyjno-marketingowe oraz organizację prestiżowych wydarzeń, sprzyjających zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

http://bpcc.org.pl/pl

Press Club Polska

Press Club Polska

Press Club Polska jest organizacją twórczą ludzi mediów mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodowe dziennikarzy oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji.

pressclub.pl

PASMI

Polish Association of Self Medication Industry

PASMI (Polish Association of Self Medication Industry) Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty jest organizacją zrzeszającą polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne produkujące leki dostępne bez recepty (tzw. over the counter – OTC), a także wyroby medyczne, suplementy diety oraz kosmetyki. Obecnie zrzesza 16 firm członkowskich z 80% udziałem w rynku leków OTC.

Celem Związku jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa poprzez współpracę z organami administracji państwowej i instytucjami zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym oraz promowanie odpowiedzialnego i świadomego stosowania leków w celu poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

pasmi.pl