Skip to Content Skip to Search
Simona, Respiratory Brand Director, smiling at  GSK House

Nasza kultura organizacyjna

Bądź sobą. Dbaj o siebie. Rozwijaj się.

Znalezienie takiej kultury organizacyjnej, która odpowiada na nasze potrzeby, jest zasadniczym elementem poszukiwania pracy u pracodawcy, który zapewni nam rozwój.

Koncentrujemy się na wynikach, ponieważ mamy świadomość, że dając z siebie wszystko, możemy realizować swoją misję, którą jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

Podnosimy efektywność pracy, stwarzając środowisko dające poczucie przynależności, dbając o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników oraz zachęcając ich do nieustannego rozwoju. Wszystko to jest elementem zobowiązania wobec osób, które zdecydują się z nami pracować – chcemy, abyście realizowali swój potencjał i osiągali wielkie rzeczy, dlatego musimy Was w tym wspierać.

GSK koncentruje się na tym, co jest najważniejsze dla jej pracowników, co oznacza, że kierownictwo pomaga pracownikom być sobą, dbać o siebie i rozwijać się w taki sposób, jak lubią.

Bądź sobą

Nasza firma to 99 tys. osób, co oznacza tyle różnych punktów widzenia i różnych życiowych doświadczeń. Staramy się stwarzać takie warunki, w których każdy będzie mógł się rozwijać i w pełni realizować swój potencjał. Dlatego też kładziemy ogromny nacisk na inkluzywność i pokonywanie wszelkich przeszkód, które stają jej na drodze.

Powołaliśmy cztery Globalne Rady ds. Różnorodności (do spraw niepełnosprawności, etnicznych, tożsamości płciowej i LGBT+) oraz 13 grup pracowniczych (Employee Resource Groups), które wspierają nasz program promowania kultury inkluzywności i różnorodności. Nasze grupy pracownicze obejmują wszystkie obszary różnorodności i składają się z ponad 10 tys. bardzo zaangażowanych wolontariuszy.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi naszych pracowników o działalności grup pracowniczych oraz o forum, które te grupy zapewniają dla naszego personelu.

Zobowiązaliśmy się do realizacji długofalowego celu, aby zwiększyć różnorodność pod względem płci na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Stawiamy sobie za cel, by do 2022 roku udział kobiet pełniących funkcje kierownicze wyższego szczebla przekroczył 37%.

Dbamy również o wspieranie integracji osób LGBT+ (lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych) w całej organizacji. Zależy nam na tym, by znajdować się w globalnych indeksach pracodawców przyjaznych LGBT+. Przez dwa kolejne lata (2019 i 2020) figurowaliśmy w ogólnoświatowym rankingu najlepszych pracodawców Stonewall, organizacji broniącej praw osób LGBT+.

Dbaj o siebie

Nasza działalność jest związana ze zdrowiem, a dbanie o nie oraz o dobre samopoczucie pracowników to jeden z naszych priorytetów. Pomagamy im troszczyć się o bezpieczeństwo, zdrowie i samopoczucie zarówno w pracy, jak i w domu. Program „Partnership for Prevention” daje dostęp do profilaktyki zdrowotnej naszym pracownikom i ich rodzinom w 127 krajach świata. Do dziś skorzystało z niego 172 366 osób, które uzyskały 125 414 świadczeń.

Ponadto oferujemy swoim pracownikom szerokie spektrum rozwiązań, dzięki którym mogą lepiej kontrolować swoje zdrowie, efektywniej się regenerować i chętniej przyjmują zdrowe nawyki. W 2019 r. ponad 15 tys. pracowników wzięło udział w naszych programach poświęconych zarządzaniu energią i odporności psychicznej. Jednocześnie nasi pracownicy zrobili łącznie ponad 20 mld kroków w ramach wyzwania 2019 Virgin Pulse Global Challenge, czwarty rok z rzędu zdobywając dla nas tytuł Najbardziej Aktywnej Organizacji.

Dbamy Wasze o zdrowie psychiczne w takim samym stopniu, jak o dobre samopoczucie fizyczne. Dlatego oferujemy możliwość korzystania z pomocy psychologicznej osobom mierzącym się z problemami osobistymi lub zawodowymi, które źle wpływają na ich stan wewnętrzny. Uruchomiliśmy również szkolenie dla kierowników liniowych zatytułowane „Mental Health Matters”, które pomaga im zwiększać świadomość, umiejętności i wiedzę, by mogli lepiej wspierać swoje zespoły.

Zobacz przykłady, jak dbamy o swoich pracowników i ich rodziny.

Rozwijaj się

Rozwój zawodowy oznacza dla nas nie tylko awanse i posuwanie się naprzód, ale także zdobywanie doświadczeń i umiejętności. Zachęcamy swoich pracowników, aby kierowali swoim rozwojem przez cały okres pracy zawodowej i wspieramy ich w tych działaniach, podejmując różnego rodzaju inicjatywy formalne i nieformalne. 

Posłuchaj, jak to podejście sprawdza się w praktyce według naszych pracowników.

Udostępniliśmy wszystkim pracownikom „Keep Growing Campus” – nowy portal rozwojowy z materiałami przygotowanymi pod kątem różnych stanowisk, potrzeb rozwojowych i zainteresowań. Dzięki temu pracownicy mogą sobie wybierać odpowiednie narzędzia i materiały umożliwiające realizację ich zamierzeń.

Kładziemy duży nacisk na rozwój przywództwa. W 2019 roku przeprowadziliśmy nowy, pilotażowy program rozwojowy z udziałem 845 kierowników. W tym roku rozszerzymy jego zakres na całą firmę w ramach nieustannego inwestowania w rozwój kadry kierowniczej.

Realizowane przez nas na całym świecie programy dla młodych talentów pomagają dbać o rozwój uzdolnionych studentów i absolwentów uczelni wyższych i studiów podyplomowych od samego początku kariery zawodowej. W tym roku w naszych programach dla absolwentów i MBA uczestniczy 799 osób na całym świecie, natomiast w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Singapurze i Belgii realizujemy 398 praktyk.