Skip to Content Skip to Search
Siobhan Taub looking at a box of Sensodyne toothpaste on a production line, Maidenhead UK

Co oferujemy pracownikom

W GSK mamy specjalną misję: pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Wiemy, że realizacja tego celu zaczyna się od nas. Kiedy czujemy się dobrze, możemy osiągać najlepsze rezultaty.

Rozpoczynając pracę w GSK, zawierasz z nami umowę. Zobowiązujesz się kierować naszymi wartościami i oczekiwaniami, a GSK zapewnia odpowiednie środowisko dla Twojego  rozwoju. Chcemy, abyś miał możliwość i motywację do pełnego wykorzystania Twojego potencjału, dlatego tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możesz być sobą, czuć się dobrze i stale się rozwijać.

W ramach programu Modern Employer oferujemy naszym Pracownikom benefity w trzech kategoriach: Bądź Sobą, Czuj się dobrze, Rozwijaj się.

Bądź Sobą

 • Elastyczne godziny pracy
 • Praca zdalna (home office) – minimum 4 dni w biurze w miesiącu
 • Urlop „Sabbatical” - dodatkowy czas wolny od pracy od 1 do 6 miesięcy
 • Short Friday – możliwość skróconych godzin pracy w piątki
 • Możliwość pracy w skróconym wymiarze czasu - 1/2 etatu, 3/4 etatu lub 7/8 etatu
 • Nagrody z okazji jubileuszów pracy
 • Dodatkowe dni urlopu z okazji jubileuszów pracy
 • Nagroda roczna IPT
 • Program Poleceń Pracowniczych
 • Nagroda za dodatkowe osiągnięcia Recognition
 • Zapomogi

Czuj się dobrze

 • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)
 • Opieka medyczna
 • Partnership for Prevention (P4P) – profilaktyczne świadczenia medyczne
 • Program Pomocy Pracownikom (EAP) – wsparcie psychologiczne, prawne i doradztwo finansowe
 • Aktywności Health & Wellbeing
 • Zdrowe przekąski w biurze
 • Karty sportowo–rekreacyjne
 • Świadczenie wakacyjne
 • Ubezpieczenie na życie Generali

Rozwijaj się

 • Indywidualne podejście do rozwoju (coaching, mentoring, szkolenia online, programy rozwojowe dla managerów)
 • Kursy języka angielskiego
 • Dofinansowanie do nauki
 • Nowoczesna Platforma rozwojowa – Keep Growing Campus
 • Program wolontariatu w społecznościach lokalnych Orange Day
 • Program wolontariatu międzynarodowego Pulse