Skip to Content Skip to Search

Badania i rozwój

Jesteśmy globalną firmą działającą w oparciu o badania naukowe. Dążymy do tego, by ludzie mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

Wykorzystujemy zdobycze innowacyjnej nauki w celu stworzenia kolejnej generacji przełomowych leków i szczepionek dla pacjentów.

Nasze długoterminowe priorytety, którymi są Innowacyjność, Osiągnięcia oraz Zaufanie, realizujemy poprzez nasze trzy jednostki biznesowe, które dokonują odkryć naukowych, opracowują i wytwarzają innowacyjne leki i szczepionki.

Nasze podejście do badań i rozwoju produktów farmaceutycznych koncentruje się na osiągnięciach naukowych w obszarze immunologii, genetyki człowieka i zaawansowanych technologii, takich jak genomika funkcjonalna, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Wykorzystujemy efekt mnożnikowy łączący naukę, technologię i kulturę. Podejście to pozwala nam nie tylko zwiększać tempo opracowywania i udostępniania przełomowych leków, ale również umożliwia nam traktować priorytetowo cząsteczki o największym potencjale oraz rezygnować z mniej obiecujących projektów. Swoją uwagę skupiamy na odkrywaniu leków specjalistycznych z takich obszarów jak onkologia.

W naszej działalności w zakresie szczepionek staramy się równoważyć prace nad nowymi produktami z aktywnym zarządzaniem dostępnymi szczepionkami, aby móc chronić więcej osób, stosować nasze produkty w coraz szerszej gamie wskazań oraz dostarczać nasze szczepionki do nowych części świata. Nasze ambicje w zakresie innowacji skupiają się na dążeniu do zajęcia wiodącej pozycji w branży poprzez dokonywanie przełomowych zmian w odkrywaniu, opracowywaniu i produkcji szczepionek. Będziemy dążyć do przyspieszenia prac nad najważniejszymi przygotowywanymi obecnie produktami oraz rozważać wdrożenie innowacyjnych technologii, tak aby wykorzystać potencjał nowych, pojawiających się możliwości. Korzystając z naszych wiodących w branży zdobyczy naukowych, będziemy szybciej wprowadzać na rynek nasze najbardziej obiecujące produkty, aby zaspokajać najważniejsze potrzeby. Pragniemy zmieniać świat dzięki naszym osiągnięciom naukowym.


W dniu 1 sierpnia 2019 r. sfinalizowaliśmy naszą umowę z firmą Pfizer mającą na celu stworzenie nowej organizacji będącej światowym liderem w zakresie produktów konsumenckich i leków bez recepty. Naszą intencją, w ciągu 3 lat od zamknięcia transakcji, jest stworzenie wydzielonej spółki. Biorąc pod uwagę nasze plany dotyczące wydzielenia, transakcja wyznacza dla nas jasną ścieżkę, która pozwoli nam utworzyć nową, globalną spółkę zajmującą się produktami farmaceutycznymi/szczepionkami oraz nową spółkę specjalizującą się w produktach, która zajmie wiodącą pozycję na światowym rynku. 

Dowiedz się więcej

Najważniejsze fakty na temat działalności badawczo-rozwojowej GSK

  • 12 000

    Ponad 12 000 pracowników zatrudnionych w naszych trzech globalnych jednostkach biznesowych

  • 4,6 mld £

    Skorygowana kwota inwestycji badawczo-rozwojowych dokonanych w 2020 r.

  • 57

    57 przygotowywanych produktów w zakresie szczepionek i leków na koniec 2020 r.

Firma GSK publikuje listę wszystkich badań klinicznych leków i szczepionek na stronie www.gsk-clinicalstudyregister.com, niezależnie od tego czy zakończyły się one wynikiem pozytywnym czy negatywnym. Clinical Study Register, czyli Rejestr Badań Klinicznych, który został uruchomiony w 2004 roku, jest źródłem informacji dla badaczy, lekarzy i innych osób na temat badań klinicznych sponsorowanych przez firmę GSK. 

Podjęliśmy zobowiązanie do prezentowania wyników badań klinicznych, w których oceniano nasze leki lub szczepionki, niezależnie od tego, czy ich wyniki są korzystne czy niekorzystne dla naszych produktów.