Zgłoś działanie niepożądane

Firma GlaxoSmithKline jest zobowiązana ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne do prowadzenia rejestru wszelkich działań niepożądanych, dotyczących własnych produktów leczniczych, zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny) oraz pacjentów lub ich opiekunów.

Działanie niepożądane - każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem lub opiekunem pacjenta, u którego po zastosowaniu któregoś z produktów leczniczych GlaxoSmithKline wystąpiły działania niepożądane lub jesteś lekarzem/farmaceutą/pracownikiem służby zdrowia i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u Twojego pacjenta podczas stosowania naszego produktu leczniczego, prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą formularza zgłoszenia działań niepożądanych:


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celu obsługi Pani/Pana zapytania medycznego, reklamacji produktowej lub zgłoszenia zdarzenia niepożądanego można znaleźć w naszej polityce prywatności na stronie www.gsk.com/safety-privacy  

Przesłane przez Państwa zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, a przedstawiciel firmy GSK może skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.