Nucala - 100 mg - roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, Nucala - 100 mg - roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, Nucala - 100 mg - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 03 - Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-06-18