Zinacef - 1500 mg - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 01 - Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie 

Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2020-05-19