Zentel - 400 mg/20 ml - zawiesina doustna

Lek należy do klasyfikacji ATC:

P 02 – Leki przeciwrobacze

Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-05-07