Vocabria – 400 mg - zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, Vocabria – 600 mg - zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, Vocabria – 30 mg – tabletki powlekane

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J05 - Leki przeciwwirusowe do stosowania ogólnego

Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-03-04