Ventolin - 100 mcg/dawkę - aerozol inhalacyjny, zawiesina

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R - Układ oddechowy

Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2019-11-12