Trelegy Ellipta - 92 mikrogramy/55 mikrogramów/22 mikrogramy - proszek do inhalacji, podzielony

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 03 - Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

                                                           Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

 pobierz plik


data ostatniej modyfikacji : 2021-03-02