Kalipoz ® Prolongatum - 391 mg jonów potasu - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Lek należy do klasyfikacji ATC:

A12 - Preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych

 

Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-05-06