Hiberix - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2020-01-20