Fortum - 250 mg - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J - Leki stosowane w zakażeniach

Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2019-01-31