Fortum - 2 g - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji

Lek należy do klasyfikacji ATC:

 J 01 - Leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego

Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01