Flixotide - 0,5 mg/2 ml - zawiesina do nebulizacji

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 03 - Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-02-18