Bilaxten - 2,5 mg/ml – roztwór doustny

Lek należy do klasyfikacji ATC:

R 06 - Leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego

Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

 pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2017-10-17