Fendrix – zawiesina do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

                                                                         Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2017-12-19